کمترین: 
83
بیشترین: 
86
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
85
زمان: 
5/30 19:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 30 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 85 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:50","price":83},{"date":"1397/05/30 11:20","price":84},{"date":"1397/05/30 11:50","price":83},{"date":"1397/05/30 12:00","price":85},{"date":"1397/05/30 13:20","price":86},{"date":"1397/05/30 13:30","price":85},{"date":"1397/05/30 14:00","price":86},{"date":"1397/05/30 14:50","price":85},{"date":"1397/05/30 15:00","price":86},{"date":"1397/05/30 15:30","price":85},{"date":"1397/05/30 18:00","price":84},{"date":"1397/05/30 19:00","price":85}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398