کمترین: 
148
بیشترین: 
152
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
152
زمان: 
5/30 20:50
قیمت روپیه هند امروز 30 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 30 مرداد 1397 , 152 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:50","price":148},{"date":"1397/05/30 11:30","price":149},{"date":"1397/05/30 11:50","price":150},{"date":"1397/05/30 12:10","price":151},{"date":"1397/05/30 12:30","price":152},{"date":"1397/05/30 12:50","price":151},{"date":"1397/05/30 13:00","price":152},{"date":"1397/05/30 13:50","price":151},{"date":"1397/05/30 14:10","price":152},{"date":"1397/05/30 14:50","price":151},{"date":"1397/05/30 15:00","price":152},{"date":"1397/05/30 16:00","price":151},{"date":"1397/05/30 16:50","price":152},{"date":"1397/05/30 17:10","price":151},{"date":"1397/05/30 18:00","price":150},{"date":"1397/05/30 18:20","price":151},{"date":"1397/05/30 18:30","price":150},{"date":"1397/05/30 18:50","price":151},{"date":"1397/05/30 20:50","price":152}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398