کمترین: 
6916
بیشترین: 
7106
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7075
زمان: 
5/30 21:10
قیمت دلار نیوزیلند امروز 30 مرداد 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 30 مرداد 1397 , 7075 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:50","price":6916},{"date":"1397/05/30 11:20","price":6919},{"date":"1397/05/30 11:30","price":6921},{"date":"1397/05/30 11:50","price":6993},{"date":"1397/05/30 12:00","price":7004},{"date":"1397/05/30 12:10","price":7038},{"date":"1397/05/30 12:20","price":7031},{"date":"1397/05/30 12:30","price":7068},{"date":"1397/05/30 12:50","price":7045},{"date":"1397/05/30 13:00","price":7081},{"date":"1397/05/30 13:10","price":7071},{"date":"1397/05/30 13:20","price":7098},{"date":"1397/05/30 13:30","price":7106},{"date":"1397/05/30 13:50","price":7062},{"date":"1397/05/30 14:00","price":7056},{"date":"1397/05/30 14:10","price":7095},{"date":"1397/05/30 14:20","price":7066},{"date":"1397/05/30 14:30","price":7084},{"date":"1397/05/30 14:50","price":7059},{"date":"1397/05/30 15:00","price":7094},{"date":"1397/05/30 15:20","price":7072},{"date":"1397/05/30 15:50","price":7070},{"date":"1397/05/30 16:00","price":7052},{"date":"1397/05/30 16:10","price":7039},{"date":"1397/05/30 16:20","price":7050},{"date":"1397/05/30 16:30","price":7028},{"date":"1397/05/30 16:50","price":7070},{"date":"1397/05/30 17:00","price":7065},{"date":"1397/05/30 17:10","price":7060},{"date":"1397/05/30 17:30","price":7048},{"date":"1397/05/30 17:50","price":7030},{"date":"1397/05/30 18:00","price":7008},{"date":"1397/05/30 18:10","price":7000},{"date":"1397/05/30 18:20","price":7016},{"date":"1397/05/30 18:30","price":7010},{"date":"1397/05/30 18:50","price":7043},{"date":"1397/05/30 19:00","price":7034},{"date":"1397/05/30 19:30","price":7035},{"date":"1397/05/30 19:50","price":7044},{"date":"1397/05/30 20:00","price":7049},{"date":"1397/05/30 20:10","price":7044},{"date":"1397/05/30 20:20","price":7043},{"date":"1397/05/30 20:30","price":7058},{"date":"1397/05/30 20:50","price":7085},{"date":"1397/05/30 21:00","price":7098},{"date":"1397/05/30 21:10","price":7075}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398