کمترین: 
20
بیشترین: 
21
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
5/30 21:10
قیمت درام ارمنستان امروز 30 مرداد 1397
قیمت درام ارمنستاندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":20},{"date":"1397/05/30 13:20","price":21},{"date":"1397/05/30 13:50","price":20},{"date":"1397/05/30 14:10","price":21},{"date":"1397/05/30 14:20","price":20},{"date":"1397/05/30 15:00","price":21},{"date":"1397/05/30 15:20","price":20},{"date":"1397/05/30 21:00","price":21},{"date":"1397/05/30 21:10","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399