کمترین: 
154
بیشترین: 
158
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
158
زمان: 
5/30 20:50
قیمت روبل روسیه امروز 30 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 158 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":154},{"date":"1397/05/30 11:50","price":156},{"date":"1397/05/30 12:10","price":157},{"date":"1397/05/30 13:00","price":158},{"date":"1397/05/30 13:50","price":157},{"date":"1397/05/30 14:10","price":158},{"date":"1397/05/30 14:20","price":157},{"date":"1397/05/30 14:30","price":158},{"date":"1397/05/30 14:50","price":157},{"date":"1397/05/30 15:00","price":158},{"date":"1397/05/30 15:50","price":157},{"date":"1397/05/30 18:00","price":156},{"date":"1397/05/30 18:50","price":157},{"date":"1397/05/30 20:50","price":158}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398