کمترین: 
1320
بیشترین: 
1357
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1351
زمان: 
5/30 21:10
قیمت دلار هنگ کنگ امروز 30 مرداد 1397
قیمت دلار هنگ کنگدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1351 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":1321},{"date":"1397/05/30 10:50","price":1320},{"date":"1397/05/30 11:00","price":1321},{"date":"1397/05/30 11:10","price":1320},{"date":"1397/05/30 11:20","price":1321},{"date":"1397/05/30 11:30","price":1322},{"date":"1397/05/30 11:50","price":1336},{"date":"1397/05/30 12:00","price":1338},{"date":"1397/05/30 12:10","price":1344},{"date":"1397/05/30 12:20","price":1343},{"date":"1397/05/30 12:30","price":1350},{"date":"1397/05/30 12:50","price":1346},{"date":"1397/05/30 13:00","price":1352},{"date":"1397/05/30 13:10","price":1351},{"date":"1397/05/30 13:20","price":1356},{"date":"1397/05/30 13:30","price":1357},{"date":"1397/05/30 13:50","price":1349},{"date":"1397/05/30 14:00","price":1348},{"date":"1397/05/30 14:10","price":1355},{"date":"1397/05/30 14:20","price":1350},{"date":"1397/05/30 14:30","price":1353},{"date":"1397/05/30 14:50","price":1348},{"date":"1397/05/30 15:00","price":1355},{"date":"1397/05/30 15:20","price":1351},{"date":"1397/05/30 15:50","price":1350},{"date":"1397/05/30 16:00","price":1347},{"date":"1397/05/30 16:10","price":1344},{"date":"1397/05/30 16:20","price":1347},{"date":"1397/05/30 16:30","price":1342},{"date":"1397/05/30 16:50","price":1350},{"date":"1397/05/30 17:00","price":1349},{"date":"1397/05/30 17:10","price":1348},{"date":"1397/05/30 17:30","price":1346},{"date":"1397/05/30 17:50","price":1343},{"date":"1397/05/30 18:00","price":1339},{"date":"1397/05/30 18:10","price":1337},{"date":"1397/05/30 18:20","price":1340},{"date":"1397/05/30 18:30","price":1339},{"date":"1397/05/30 18:50","price":1345},{"date":"1397/05/30 19:00","price":1343},{"date":"1397/05/30 19:10","price":1344},{"date":"1397/05/30 19:50","price":1345},{"date":"1397/05/30 20:00","price":1346},{"date":"1397/05/30 20:10","price":1345},{"date":"1397/05/30 20:30","price":1348},{"date":"1397/05/30 20:50","price":1353},{"date":"1397/05/30 21:00","price":1356},{"date":"1397/05/30 21:10","price":1351}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399