کمترین: 
7627
بیشترین: 
7835
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7801
زمان: 
5/30 21:10
قیمت دلار استرالیا امروز 30 مرداد 1397
قیمت دلار استرالیادر تاریخ 30 مرداد 1397 , 7801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 10:20","price":7636},{"date":"1397/05/30 10:30","price":7632},{"date":"1397/05/30 10:50","price":7628},{"date":"1397/05/30 11:00","price":7631},{"date":"1397/05/30 11:10","price":7627},{"date":"1397/05/30 11:20","price":7631},{"date":"1397/05/30 11:50","price":7710},{"date":"1397/05/30 12:00","price":7722},{"date":"1397/05/30 12:10","price":7760},{"date":"1397/05/30 12:20","price":7752},{"date":"1397/05/30 12:30","price":7793},{"date":"1397/05/30 12:50","price":7768},{"date":"1397/05/30 13:00","price":7807},{"date":"1397/05/30 13:10","price":7796},{"date":"1397/05/30 13:20","price":7826},{"date":"1397/05/30 13:30","price":7835},{"date":"1397/05/30 13:50","price":7786},{"date":"1397/05/30 14:00","price":7780},{"date":"1397/05/30 14:10","price":7823},{"date":"1397/05/30 14:20","price":7791},{"date":"1397/05/30 14:30","price":7811},{"date":"1397/05/30 14:50","price":7783},{"date":"1397/05/30 15:00","price":7822},{"date":"1397/05/30 15:20","price":7798},{"date":"1397/05/30 15:50","price":7795},{"date":"1397/05/30 16:00","price":7776},{"date":"1397/05/30 16:10","price":7761},{"date":"1397/05/30 16:20","price":7774},{"date":"1397/05/30 16:30","price":7749},{"date":"1397/05/30 16:50","price":7796},{"date":"1397/05/30 17:00","price":7790},{"date":"1397/05/30 17:10","price":7784},{"date":"1397/05/30 17:30","price":7771},{"date":"1397/05/30 17:50","price":7751},{"date":"1397/05/30 18:00","price":7727},{"date":"1397/05/30 18:10","price":7718},{"date":"1397/05/30 18:20","price":7736},{"date":"1397/05/30 18:30","price":7729},{"date":"1397/05/30 18:50","price":7765},{"date":"1397/05/30 19:00","price":7755},{"date":"1397/05/30 19:10","price":7756},{"date":"1397/05/30 19:30","price":7757},{"date":"1397/05/30 19:50","price":7766},{"date":"1397/05/30 20:00","price":7772},{"date":"1397/05/30 20:10","price":7767},{"date":"1397/05/30 20:20","price":7765},{"date":"1397/05/30 20:30","price":7782},{"date":"1397/05/30 20:50","price":7812},{"date":"1397/05/30 21:00","price":7826},{"date":"1397/05/30 21:10","price":7801}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398