کمترین: 
2474.7
بیشترین: 
2474.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2474.7
زمان: 
5/30 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 30 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 2474.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":2474.7}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398