کمترین: 
62.8
بیشترین: 
62.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.8
زمان: 
5/30 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 30 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 62.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":62.8}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399