کمترین: 
12811.7
بیشترین: 
12811.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12811.7
زمان: 
5/30 09:20
قیمت بات تایلند امروز 30 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 30 مرداد 1397 , 12811.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":12811.7}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398