کمترین: 
1026.1
بیشترین: 
1026.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1026.1
زمان: 
5/30 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 30 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1026.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":1026.1}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398