کمترین: 
3072.1
بیشترین: 
3072.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3072.1
زمان: 
5/30 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 30 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 30 مرداد 1397 , 3072.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":3072.1}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398