کمترین: 
3421.4
بیشترین: 
3421.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3421.4
زمان: 
5/30 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 30 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 3421.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":3421.4}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398