کمترین: 
352.8
بیشترین: 
352.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
352.8
زمان: 
5/30 09:20
قیمت دینار عراق امروز 30 مرداد 1397
قیمت دینار عراقدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 352.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":352.8}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398