کمترین: 
10923
بیشترین: 
10923
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10923
زمان: 
5/30 09:20
قیمت ریال عمان امروز 30 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 10923 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":10923}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398