کمترین: 
1153.9
بیشترین: 
1153.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.9
زمان: 
5/30 09:20
قیمت ریال قطر امروز 30 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1153.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":1153.9}
بروزرسانی در تاریخ 17 مرداد 1399