کمترین: 
13838.3
بیشترین: 
13838.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13838.3
زمان: 
5/30 09:20
قیمت دینار کویت امروز 30 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 13838.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":13838.3}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398