کمترین: 
498.7
بیشترین: 
498.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
498.7
زمان: 
5/30 09:20
قیمت کرون نروژ امروز 30 مرداد 1397
قیمت کرون نروژدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 498.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":498.7}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398