کمترین: 
648.8
بیشترین: 
648.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
648.8
زمان: 
5/30 09:20
قیمت کرون دانمارک امروز 30 مرداد 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 648.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":648.8}
بروزرسانی در تاریخ 21 مرداد 1399