کمترین: 
459.7
بیشترین: 
459.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
459.7
زمان: 
5/30 09:20
قیمت کرون سوئد امروز 30 مرداد 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 30 مرداد 1397 , 459.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":459.7}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398