کمترین: 
4248.4
بیشترین: 
4248.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4248.4
زمان: 
5/30 09:20
قیمت فرانک سوئیس امروز 30 مرداد 1397
قیمت فرانک سوئیسدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 4248.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":4248.4}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398