کمترین: 
3223.3
بیشترین: 
3223.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3223.3
زمان: 
5/30 09:20
قیمت دلار کانادا امروز 30 مرداد 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 30 مرداد 1397 , 3223.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":3223.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399