کمترین: 
3816.8
بیشترین: 
3816.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3816.8
زمان: 
5/30 09:20
قیمت ین ژاپن امروز 30 مرداد 1397
قیمت ین ژاپندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 3816.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":3816.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398