کمترین: 
613.9
بیشترین: 
613.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
613.9
زمان: 
5/30 09:20
قیمت یوان چین امروز 30 مرداد 1397
قیمت یوان چیندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 613.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":613.9}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398