کمترین: 
689.4
بیشترین: 
689.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
689.4
زمان: 
5/30 09:20
قیمت لیر ترکیه امروز 30 مرداد 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 689.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":689.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398