کمترین: 
5386.3
بیشترین: 
5386.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
5386.3
زمان: 
5/30 09:20
قیمت پوند امروز 30 مرداد 1397
قیمت پونددر تاریخ 30 مرداد 1397 , 5386.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":5386.3}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398