کمترین: 
4838
بیشترین: 
4838
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4838
زمان: 
5/30 09:20
قیمت یورو امروز 30 مرداد 1397
قیمت یورودر تاریخ 30 مرداد 1397 , 4838 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 09:20","price":4838}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398