کمترین: 
1190.55
بیشترین: 
1194.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1194.49
زمان: 
5/30 08:30
قیمت اونس طلا امروز 30 مرداد 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 30 مرداد 1397 , 1194.49 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 02:00","price":1190.59},{"date":"1397/05/30 02:30","price":1190.55},{"date":"1397/05/30 05:00","price":1190.97},{"date":"1397/05/30 05:30","price":1193.53},{"date":"1397/05/30 08:00","price":1193.20},{"date":"1397/05/30 08:30","price":1194.49}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398