کمترین: 
276.9
بیشترین: 
288.75
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
276.94
زمان: 
5/30 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 30 مرداد 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 276.94 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 02:00","price":288.75},{"date":"1397/05/30 05:00","price":276.93},{"date":"1397/05/30 08:00","price":280},{"date":"1397/05/30 11:00","price":282.7},{"date":"1397/05/30 14:00","price":287.25},{"date":"1397/05/30 17:00","price":280.3},{"date":"1397/05/30 20:00","price":276.9},{"date":"1397/05/30 23:00","price":276.94}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398