کمترین: 
6263.4
بیشترین: 
6454.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
6431.4
زمان: 
5/30 23:00
قیمت بیت کوین امروز 30 مرداد 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 30 مرداد 1397 , 6431.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 02:00","price":6432.4},{"date":"1397/05/30 05:00","price":6263.4},{"date":"1397/05/30 08:00","price":6306},{"date":"1397/05/30 11:00","price":6330.1},{"date":"1397/05/30 14:00","price":6454.1},{"date":"1397/05/30 17:00","price":6421.7},{"date":"1397/05/30 20:00","price":6412.6},{"date":"1397/05/30 23:00","price":6431.4}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398