کمترین: 
646.88
بیشترین: 
655.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
651.63
زمان: 
5/30 23:08
قیمت گازوئیل امروز 30 مرداد 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 30 مرداد 1397 , 651.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/30 00:08","price":647.38},{"date":"1397/05/30 01:08","price":647.63},{"date":"1397/05/30 06:08","price":647.38},{"date":"1397/05/30 06:32","price":646.88},{"date":"1397/05/30 08:08","price":647.88},{"date":"1397/05/30 10:08","price":648.13},{"date":"1397/05/30 11:08","price":648.63},{"date":"1397/05/30 13:08","price":650.13},{"date":"1397/05/30 14:08","price":647.88},{"date":"1397/05/30 16:08","price":650.38},{"date":"1397/05/30 17:08","price":653.25},{"date":"1397/05/30 18:08","price":655.5},{"date":"1397/05/30 19:08","price":652.88},{"date":"1397/05/30 20:08","price":651.13},{"date":"1397/05/30 21:08","price":652.88},{"date":"1397/05/30 23:08","price":651.63}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398