کمترین: 
3411000
بیشترین: 
3411000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3411000
زمان: 
5/29 17:24
قیمت سکه بهار آزادی امروز 29 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادیدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 3411000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 17:24","price":3411000}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398