کمترین: 
3405000
بیشترین: 
3415000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3415000
زمان: 
5/29 17:24
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی  امروز 29 مرداد 1397
قیمت سکه بهار آزادی خرده فروشی در تاریخ 29 مرداد 1397 , 3415000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 15:48","price":3405000},{"date":"1397/05/29 17:24","price":3415000}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398