کمترین: 
1762000
بیشترین: 
1774000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1774000
زمان: 
5/29 16:54
قیمت نیم سکه خرده فروشی امروز 29 مرداد 1397
قیمت نیم سکه خرده فروشیدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1774000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 14:06","price":1762000},{"date":"1397/05/29 15:48","price":1764000},{"date":"1397/05/29 16:54","price":1774000}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398