کمترین: 
1760000
بیشترین: 
1770000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1770000
زمان: 
5/29 16:54
قیمت نیم سکه امروز 29 مرداد 1397
قیمت نیم سکهدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1770000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 14:06","price":1760000},{"date":"1397/05/29 16:54","price":1770000}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398