کمترین: 
154
بیشترین: 
157
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
155
زمان: 
5/29 21:10
قیمت روبل روسیه امروز 29 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 155 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:50","price":155},{"date":"1397/05/29 11:20","price":154},{"date":"1397/05/29 11:30","price":157},{"date":"1397/05/29 11:50","price":156},{"date":"1397/05/29 12:30","price":155},{"date":"1397/05/29 13:10","price":154},{"date":"1397/05/29 13:20","price":155},{"date":"1397/05/29 15:00","price":156},{"date":"1397/05/29 17:40","price":157},{"date":"1397/05/29 17:50","price":156},{"date":"1397/05/29 18:00","price":157},{"date":"1397/05/29 18:50","price":156},{"date":"1397/05/29 21:10","price":155}
بروزرسانی در تاریخ 01 مهر 1399