کمترین: 
83
بیشترین: 
85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
84
زمان: 
5/29 21:00
قیمت روپیه پاکستان امروز 29 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:50","price":84},{"date":"1397/05/29 11:50","price":85},{"date":"1397/05/29 12:10","price":84},{"date":"1397/05/29 13:00","price":83},{"date":"1397/05/29 13:20","price":84},{"date":"1397/05/29 15:30","price":85},{"date":"1397/05/29 16:00","price":84},{"date":"1397/05/29 16:50","price":85},{"date":"1397/05/29 17:00","price":84},{"date":"1397/05/29 17:20","price":85},{"date":"1397/05/29 17:50","price":84},{"date":"1397/05/29 18:00","price":85},{"date":"1397/05/29 19:20","price":84},{"date":"1397/05/29 19:50","price":85},{"date":"1397/05/29 20:00","price":84},{"date":"1397/05/29 20:30","price":85},{"date":"1397/05/29 21:00","price":84}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398