کمترین: 
148
بیشترین: 
151
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
149
زمان: 
5/29 21:10
قیمت روپیه هند امروز 29 مرداد 1397
قیمت روپیه هنددر تاریخ 29 مرداد 1397 , 149 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:50","price":148},{"date":"1397/05/29 11:30","price":151},{"date":"1397/05/29 11:50","price":150},{"date":"1397/05/29 12:30","price":149},{"date":"1397/05/29 13:10","price":148},{"date":"1397/05/29 13:20","price":149},{"date":"1397/05/29 14:10","price":148},{"date":"1397/05/29 14:30","price":149},{"date":"1397/05/29 15:10","price":150},{"date":"1397/05/29 16:00","price":149},{"date":"1397/05/29 16:50","price":150},{"date":"1397/05/29 18:00","price":151},{"date":"1397/05/29 18:10","price":150},{"date":"1397/05/29 21:10","price":149}
بروزرسانی در تاریخ 29 شهریور 1399