کمترین: 
20
بیشترین: 
20
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
20
زمان: 
5/29 10:50
قیمت لیر سوریه امروز 29 مرداد 1397
قیمت لیر سوریهدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:50","price":20}
بروزرسانی در تاریخ 24 آذر 1398