کمترین: 
10300
بیشترین: 
10470
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10470
زمان: 
5/29 18:30
قیمت دلار / سلیمانیه امروز 29 مرداد 1397
قیمت دلار / سلیمانیهدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 10470 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:20","price":10320},{"date":"1397/05/29 12:10","price":10300},{"date":"1397/05/29 12:20","price":10350},{"date":"1397/05/29 12:30","price":10330},{"date":"1397/05/29 12:50","price":10320},{"date":"1397/05/29 13:10","price":10315},{"date":"1397/05/29 13:20","price":10310},{"date":"1397/05/29 13:50","price":10340},{"date":"1397/05/29 14:30","price":10325},{"date":"1397/05/29 15:30","price":10450},{"date":"1397/05/29 18:30","price":10470}
بروزرسانی در تاریخ 20 آذر 1398