کمترین: 
136247
بیشترین: 
137073
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
137072.0
زمان: 
5/29 16:40
قیمت شاخص بورس امروز 29 مرداد 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 137072.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 10:00","price":136247.0},{"date":"1397/05/29 13:40","price":137073.0},{"date":"1397/05/29 16:40","price":137072.0}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398