کمترین: 
2475.3
بیشترین: 
2475.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2475.3
زمان: 
5/29 09:20
قیمت منات آذربایجان امروز 29 مرداد 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 2475.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":2475.3}
بروزرسانی در تاریخ 23 آذر 1398