کمترین: 
62.6
بیشترین: 
62.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.6
زمان: 
5/29 09:20
قیمت روبل روسیه امروز 29 مرداد 1397
قیمت روبل روسیهدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 62.6 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":62.6}
بروزرسانی در تاریخ 21 آذر 1398