کمترین: 
12669.1
بیشترین: 
12669.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
12669.1
زمان: 
5/29 09:20
قیمت بات تایلند امروز 29 مرداد 1397
قیمت بات تایلنددر تاریخ 29 مرداد 1397 , 12669.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":12669.1}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398