کمترین: 
1023.9
بیشترین: 
1023.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1023.9
زمان: 
5/29 09:20
قیمت رینگیت مالزی امروز 29 مرداد 1397
قیمت رینگیت مالزیدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1023.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":1023.9}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398