کمترین: 
3063.3
بیشترین: 
3063.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3063.3
زمان: 
5/29 09:20
قیمت دلار سنگاپور امروز 29 مرداد 1397
قیمت دلار سنگاپوردر تاریخ 29 مرداد 1397 , 3063.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":3063.3}
بروزرسانی در تاریخ 15 آذر 1398