کمترین: 
3406.4
بیشترین: 
3406.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3406.4
زمان: 
5/29 09:20
قیمت روپیه پاکستان امروز 29 مرداد 1397
قیمت روپیه پاکستاندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 3406.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":3406.4}
بروزرسانی در تاریخ 25 آذر 1398