کمترین: 
10922.8
بیشترین: 
10922.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
10922.8
زمان: 
5/29 09:20
قیمت ریال عمان امروز 29 مرداد 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 29 مرداد 1397 , 10922.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":10922.8}
بروزرسانی در تاریخ 18 آذر 1398