کمترین: 
1153.8
بیشترین: 
1153.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1153.8
زمان: 
5/29 09:20
قیمت ریال قطر امروز 29 مرداد 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 29 مرداد 1397 , 1153.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":1153.8}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398