کمترین: 
13843.5
بیشترین: 
13843.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
13843.5
زمان: 
5/29 09:20
قیمت دینار کویت امروز 29 مرداد 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 29 مرداد 1397 , 13843.5 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/05/29 09:20","price":13843.5}
بروزرسانی در تاریخ 16 آذر 1398